Pravidla

 • Prvních 15 jezdců etapy (a celkového pořadí) je obodováno: 50, 35, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1
 • Vítězem je tipující s nejvíce body. V případě shody rozhoduje nejprve počet uhodnutých vítězů etap > počet bodů v tipu na celkové pořadí > počet bodů za nejlépe bodovanou etapu > počet bodů za nejhůře bodovanou etapu > dřívější čas přijetí tipu/tipů (platí pouze v případě soutěže o ceny).
 • Soutěž „nejvíce tref“ vyhraje soutěžící s nejvíce trefenými vítězi etap včetně celkového pořadí. V případě shody rozhoduje vyšší počet bodů v tipu na celkové pořadí > celkový počet bodů > počet bodů za nejlépe bodovanou etapu > počet bodů za nejhůře bodovanou etapu > dřívější čas přijetí tipu/tipů (platí pouze v případě soutěže o ceny).
 • Soutěž „červená lucerna“ neboli soutěžící s nejméně body vyhraje soutěžící, který má nejméně bodů a zároveň tipoval všech 21 etap + celkové pořadí, má alespoň 10 % bodů vítěze a má méně než 10 nul. V případě shody rozhoduje náhodný los.
 • Soutěžící může poslat vždy pouze jeden tip pod svým emailem a jménem v soutěžím formuláři. V případě více tipů uznáváme pouze poslední platný tip.
 • Tipy je možné posílat pouze do startu etapy. Aktuální uzávěrky najdete vždy na Facebooku tipovačky.
 • Nezaručujeme správné vyhodnocení tipu pokud je vaše jméno, jméno jezdce nebo cokoliv v rámci soutěžního formuláře napsáno s chybou. V případě nejednoznačnosti tipu rozhoduje výklad tipu organizátora tipovací hry.
 • Reklamace na vyhodnocení je tipující povinen podávat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od konce závodu. Reklamace se podávají formou odpovědi na potvrzující email. Doporučujeme potvrzovací emaily schovávat.
 • Případný výherce bude kontaktován na e-mailové adrese. Pokud se nám to do 7 dnů od kontaktování nepodaří, cena propadá organizátorovi soutěže.
 • Celoroční tipovací soutěž serveru dojeto.cz nemá vliv na dílčí tipovací soutěže o věcné ceny (především Grand Tour).
 • Všichni soutěžící budou zveřejněni na těchto stránkách, případně na Facebookové stránce a v Google Sheets poskytnutým jménem a příjmením.
 • Soutěžící může vyhrát vždy jen jednu cenu v pořadí (pokud je soutěž o ceny pro konkrétní závod vyhlášena – především Grand Tours) – hlavní cena, druhá cena, …, cena útěchy.
 • Zasláním tipu souhlasíte se zveřejněním svého jména a příjmení na všech stránkách souvisejících pro průběžné a konečné vyhodnocování soutěže.
 • Ze soutěže o ceny jsou vyřazeni všichni členové redakce a jejich rodinní příslušníci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, změnit ceny, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.dojeto.cz.
 • V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.
 • Na výhru nevzniká nárok a není možné ji jakkoliv vymáhat.
 • Účastník soutěže vyjadřuje zadáním svého tipu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Radim Pešout, Polní 18, 586 01 Jihlava IČ: 03120813. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže.